advocaat

Astrid Engelen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Publiek recht.

OPLEIDING

  • Erasmus – Université de Neuchâtel – 2018
  • Master in de Rechten – Universiteit Antwerpen – 2019

Carrière

  • Schuermans Advocaten – 2019
  • LAWTREE Advocaten – sinds juli 2021

VAKGEBIEDEN

Nieuws

Uit welke hoek waait de wind? Op 30 december 2022 trad een tijdelijke Europese Noodverordening in werking om op korte termijn meer projecten voor hernieuwbare energie te kunnen realiseren. De verordening – die rechtstreekse werking heeft en dus niet moet worden omgezet in een wet of decreet – beoogt de afhankelijkheid van gas te verminde
De rechtspleging voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen wijzigt. De Vlaamse decreetgever beoogt hiermee te komen tot een meer oplossingsgerichte rechtspraak. Het wijzigingsdecreet werd gepubliceerd op 14 juni 2021 in het Belgisch Staatsblad, de wijzigingen zijn (grotendeels) in werking getreden op 24 juni.

Onze andere experten

Clara Van Gestel is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Eline Jacobs is office manager bij LAWTREE Advocaten voor de kantoren in Antwerpen en Turnhout.

Nicolas Wesling is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt de departementen Technologie & design en Commercieel recht.

Laurence Demesmaeker is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Bouw en vastgoed.

Niels Van den Heuvel is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement Vennootschapsrecht.

Geert Michiels is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Alexander Roosen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Margot De Gryse is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen Vennootschapsrecht en Commercieel recht.

Elke De Cock is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Bouw en vastgoed.

Sanne Van den Abbeele is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen Vennootschapsrecht, Commercieel recht en Technologie en design.

Romy Verbrugghe is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Vennootschapsrecht.

Wouter Thibaut is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement Bouw en vastgoed.

Jarne Goossens is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Fréderique Vissers is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Ward Borgmans is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt de departementen Verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer en Incasso.

Isabel Broers is management assistant bij LAWTREE Advocaten in het kantoor te Turnhout. Daarnaast is zij actief binnen het departement Incasso.

Lotte Geerts is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen Technologie & design en Commercieel recht.

Sarah Broeckx is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Vennootschapsrecht.

Liesbeth Peeters is advocaat bij LAWTREE Advocaten en leidt samen met Stijn Adriaensens het departement Publiek recht.

Ellen Rubens is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Matthew Bonjean is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Publiek recht.

Sebastiaan Moeremans is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Bouw en vastgoed.

Stijn Adriaensens is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt samen met Liesbeth Peeters het departement Publiek recht.

Cato Van der Wee is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Vennootschapsrecht.

Jessie Laeveren is management assistant bij LAWTREE Advocaten in het kantoor te Antwerpen.

Hannelore Baum is management assistant bij LAWTREE Advocaten in het kantoor te Antwerpen.

Cato Gogne is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen Technologie & design en Commercieel recht.

Sarah De Kinder is management assistant bij LAWTREE Advocaten in het kantoor te Turnhout.