advocaat

Astrid Engelen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement omgeving en vergunningen.

OPLEIDING

  • Erasmus – Universiteit van Neuchâtel – 2018
  • Master in de rechten – Universiteit Antwerpen – 2019

Carrière

  • Schuermans Advocaten – 2019
  • LAWTREE Advocaten – sinds juli 2021

VAKGEBIEDEN

Nieuws

Uit welke hoek waait de wind? Op 30 december 2022 trad een tijdelijke Europese Noodverordening in werking om op korte termijn meer projecten voor hernieuwbare energie te kunnen realiseren. De verordening – die rechtstreekse werking heeft en dus niet moet worden omgezet in een wet of decreet – beoogt de afhankelijkheid van gas te verminde
De rechtspleging voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen wijzigt. De Vlaamse decreetgever beoogt hiermee te komen tot een meer oplossingsgerichte rechtspraak. Het wijzigingsdecreet werd gepubliceerd op 14 juni 2021 in het Belgisch Staatsblad, de wijzigingen zijn (grotendeels) in werking getreden op 24 juni.

Onze andere experten

Sebastiaan Moeremans is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement bouw en vastgoed.

Sanne Van den Abbeele is advocaat bij Lawtree Advocaten en is actief binnen de departementen vennootschapsrecht, commercieel recht en technologie en design.

Lotte Geerts is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen technologie & design en commercieel recht.

Cato Van der Wee is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen vennootschapsrecht en commercieel recht.

Lotte Willemsens is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Romy Verbrugghe is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement vennootschapsrecht.

Ward Borgmans is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Alexander Roosen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Wouter Thibaut is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement bouw en vastgoed.

Liesbeth Peeters is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement omgeving en vergunningen.

E-mail

Laurence Demesmaeker is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement bouw en vastgoed.

Nicolas Wesling is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt de departementen technologie & design en commercieel recht.

Elke De Cock is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement bouw en vastgoed.

Stijn Adriaensens is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement omgeving en vergunningen.

Anne-Sophie De Naeghel is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Margot De Gryse is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen vennootschaps- en commercieel recht.

Niels Van den Heuvel is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement vennootschapsrecht.

Clara Van Gestel is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Geert Michiels is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.