advocaat

Liesbeth Peeters is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Omgeving en vergunningen.

OPLEIDING

  • Master in de Rechten – Universiteit Antwerpen – 2012

Carrière

  • Liesbeth is actief aan de balie sinds 2012 en heeft zich in haar carrière vooral toegelegd op het omgevingsrecht in de ruime zin.

VAKGEBIEDEN

Nieuws

Uit welke hoek waait de wind? Op 30 december 2022 trad een tijdelijke Europese Noodverordening in werking om op korte termijn meer projecten voor hernieuwbare energie te kunnen realiseren. De verordening – die rechtstreekse werking heeft en dus niet moet worden omgezet in een wet of decreet – beoogt de afhankelijkheid van gas te verminde
De rechtspleging voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen wijzigt. De Vlaamse decreetgever beoogt hiermee te komen tot een meer oplossingsgerichte rechtspraak. Het wijzigingsdecreet werd gepubliceerd op 14 juni 2021 in het Belgisch Staatsblad, de wijzigingen zijn (grotendeels) in werking getreden op 24 juni.

Onze andere experten

Nicolas Wesling is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt de departementen Technologie & design en Commercieel recht.

Anne-Sophie De Naeghel is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Laurence Demesmaeker is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Bouw en vastgoed.

Sebastiaan Moeremans is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Bouw en vastgoed.

Margot De Gryse is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen Vennootschapsrecht en Commercieel recht.

Cato Van der Wee is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Vennootschapsrecht.

Stijn Adriaensens is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement Omgeving en vergunningen.

Astrid Engelen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Omgeving en vergunningen.

Niels Van den Heuvel is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement Vennootschapsrecht.

Elke De Cock is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Bouw en vastgoed.

Alexander Roosen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Ward Borgmans is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt de departementen Verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer en Incasso.

Lotte Willemsens is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Sanne Van den Abbeele is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen Vennootschapsrecht, Commercieel recht en Technologie en design.

Fréderique Vissers is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Sarah Broeckx is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Vennootschapsrecht.

Clara Van Gestel is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Geert Michiels is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Wouter Thibaut is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement Bouw en vastgoed.

Lotte Geerts is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen Technologie & design en Commercieel recht.

Romy Verbrugghe is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Vennootschapsrecht.

Matthew Bonjean is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Omgeving en vergunningen.

Cato Gogne is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen Technologie & design en Commercieel recht.