advocaat

Margot De Gryse is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen vennootschaps- en commercieel recht.

OPLEIDING

  • Erasmus – Humboldtuniversiteit Berlijn – 2016
  • Master in de rechten – 2017
  • Master-na-master zee- en vervoerrecht – 2018

Carrière

  • LAWTREE Advocaten – sinds oktober 2018

VAKGEBIEDEN

Nieuws

Met de invoering van boek 5 “Verbintenissen” van het nieuwe Burgerlijk Wetboek vanaf 1 januari 2023 zullen er enkele zaken wijzigen die een impact kunnen hebben op overeenkomsten gesloten vanaf die da
De wet van 8 november 2020 ‘houdende de invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht’ treedt op 1 mei 2021 in werk

Onze andere experten

Laurence Demesmaeker is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement bouw en vastgoed.

Cato Van der Wee is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen vennootschapsrecht en commercieel recht.

Anne-Sophie De Naeghel is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Sanne Van den Abbeele is advocaat bij Lawtree Advocaten en is actief binnen de departementen vennootschapsrecht, commercieel recht en technologie en design.

Lotte Geerts is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen technologie & design en commercieel recht.

Clara Van Gestel is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Liesbeth Peeters is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement omgeving en vergunningen.

E-mail

Elke De Cock is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement bouw en vastgoed.

Geert Michiels is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Wouter Thibaut is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement bouw en vastgoed.

Romy Verbrugghe is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement vennootschapsrecht.

Stijn Adriaensens is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement omgeving en vergunningen.

Alexander Roosen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Lotte Willemsens is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Nicolas Wesling is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt de departementen technologie & design en commercieel recht.

Niels Van den Heuvel is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement vennootschapsrecht.

Sebastiaan Moeremans is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement bouw en vastgoed.

Astrid Engelen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement omgeving en vergunningen.

Ward Borgmans is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.