partner

Stijn Adriaensens is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt samen met Liesbeth Peeters het departement Publiek recht.

OPLEIDING

  • Master in de Rechten – Universiteit Antwerpen – 2007
  • Master-na-master Ondernemingsrecht – Universiteit Antwerpen – 2010

Carrière

  • De Lat, Wuyts en vennoten – 2007
  • Advocant – 2010
  • Turolex – 2016
  • LAWTREE Advocaten – sinds april 2019

VAKGEBIEDEN

Nieuws

Uit welke hoek waait de wind? Op 30 december 2022 trad een tijdelijke Europese Noodverordening in werking om op korte termijn meer projecten voor hernieuwbare energie te kunnen realiseren. De verordening – die rechtstreekse werking heeft en dus niet moet worden omgezet in een wet of decreet – beoogt de afhankelijkheid van gas te verminde
De rechtspleging voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen wijzigt. De Vlaamse decreetgever beoogt hiermee te komen tot een meer oplossingsgerichte rechtspraak. Het wijzigingsdecreet werd gepubliceerd op 14 juni 2021 in het Belgisch Staatsblad, de wijzigingen zijn (grotendeels) in werking getreden op 24 juni.

Onze andere experten

Margot De Gryse is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen Vennootschapsrecht en Commercieel recht.

Jessie Laeveren is management assistant bij LAWTREE Advocaten in het kantoor te Antwerpen.

Cato Van der Wee is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Vennootschapsrecht.

Elke De Cock is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Bouw en vastgoed.

Eline Jacobs is office manager bij LAWTREE Advocaten voor de kantoren in Antwerpen en Turnhout.

Laurence Demesmaeker is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Bouw en vastgoed.

Nicolas Wesling is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt de departementen Technologie & design en Commercieel recht.

Niels Van den Heuvel is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement Vennootschapsrecht.

Matthew Bonjean is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Publiek recht.

Sarah Broeckx is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Vennootschapsrecht.

Wouter Thibaut is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement Bouw en vastgoed.

Isabel Broers is management assistant bij LAWTREE Advocaten in het kantoor te Turnhout. Daarnaast is zij actief binnen het departement Incasso.

Geert Michiels is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Lotte Geerts is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen Technologie & design en Commercieel recht.

Astrid Engelen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Publiek recht.

Alexander Roosen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Ward Borgmans is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt de departementen Verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer en Incasso.

Ellen Rubens is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Sebastiaan Moeremans is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Bouw en vastgoed.

Sarah De Kinder is management assistant bij LAWTREE Advocaten in het kantoor te Turnhout.

Romy Verbrugghe is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Vennootschapsrecht.

Clara Van Gestel is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Hannelore Baum is management assistant bij LAWTREE Advocaten in het kantoor te Antwerpen.

Sanne Van den Abbeele is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen Vennootschapsrecht, Commercieel recht en Technologie en design.

Fréderique Vissers is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Liesbeth Peeters is advocaat bij LAWTREE Advocaten en leidt samen met Stijn Adriaensens het departement Publiek recht.

Jarne Goossens is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Cato Gogne is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen Technologie & design en Commercieel recht.