partner

Ward Borgmans is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt de departementen Verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer en Incasso.

OPLEIDING

  • Master in de Rechten – KU Leuven – 2008

Carrière

  • PSWC Advocaten – 2008
  • Turolex – 2016
  • LAWTREE Advocaten – sinds april 2019

VAKGEBIEDEN

Nieuws

WETTELIJK KADER Om het probleem van het aantal stijgende verkeersdossiers en de capaciteitsdruk op de Politierechtbanken te verlichten, is sinds 1 juni 2017 de procedure van het ‘bevel tot betalen’ overeenkomstig artikel 65/1 van het Wegverkeersreglement van kracht. Voordien werden overtreders die hun minnelijke schikking niet betaalden, gedagvaard voor de Politierechtbank.

Onze andere experten

Sanne Van den Abbeele is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen Vennootschapsrecht, Commercieel recht en Technologie en design.

Geert Michiels is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Elke De Cock is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Bouw en vastgoed.

Ellen Rubens is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Hannelore Baum is management assistant bij LAWTREE Advocaten in het kantoor te Antwerpen.

Alexander Roosen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Matthew Bonjean is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Publiek recht.

Sebastiaan Moeremans is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Bouw en vastgoed.

Eline Jacobs is office manager bij LAWTREE Advocaten voor de kantoren in Antwerpen en Turnhout.

Wouter Thibaut is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement Bouw en vastgoed.

Jessie Laeveren is management assistant bij LAWTREE Advocaten in het kantoor te Antwerpen.

Lotte Geerts is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen Technologie & design en Commercieel recht.

Margot De Gryse is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen Vennootschapsrecht en Commercieel recht.

Liesbeth Peeters is advocaat bij LAWTREE Advocaten en leidt samen met Stijn Adriaensens het departement Publiek recht.

Sarah De Kinder is management assistant bij LAWTREE Advocaten in het kantoor te Turnhout.

Nicolas Wesling is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt de departementen Technologie & design en Commercieel recht.

Sarah Broeckx is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Vennootschapsrecht.

Fréderique Vissers is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Cato Van der Wee is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Vennootschapsrecht.

Romy Verbrugghe is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Vennootschapsrecht.

Clara Van Gestel is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Jarne Goossens is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Niels Van den Heuvel is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement Vennootschapsrecht.

Cato Gogne is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen Technologie & design en Commercieel recht.

Isabel Broers is management assistant bij LAWTREE Advocaten in het kantoor te Turnhout. Daarnaast is zij actief binnen het departement Incasso.

Astrid Engelen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Publiek recht.

Laurence Demesmaeker is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Bouw en vastgoed.

Stijn Adriaensens is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt samen met Liesbeth Peeters het departement Publiek recht.