Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

Werkgever of werknemer: onvermijdelijk komt u in aanraking met topics rond arbeidsrecht of socialezekerheidsrecht. Of het nu gaat om een geschil rond (de uitvoering van) een individuele arbeidsovereenkomst, een ontslagkwestie, een sociale inspectie, een discussie met de RSZ of een herstructurering: wij gaan er prat op u op de best mogelijke manier bij te staan. Hiervoor vertrouwen we niet alleen op verworven kennis en ervaringen, maar trachten we ons ook doorlopend verder te bekwamen in deze vaak complexe materies. We volgen de evoluties in de rechtspraak op de voet, zodat we meteen kunnen inspelen op wijzigende tendensen en u op een correcte en realistische manier kunnen adviseren. Loopt er toch iets mis, dan trachten we op korte termijn tot een oplossing te komen. Door een onderhandeld akkoord als het kan, via de rechter als het moet.

In onze dienstverlening bent u de centrale figuur. Uw noden en behoeften zijn de onze. Eerst maken wij ruimschoots de tijd om te luisteren naar uw verhaal, uw vragen en bekommernissen. Na een eerste analyse leggen we u in mensentaal uit welke mogelijke juridische problemen rijzen, welke gevolgen deze met zich zouden kunnen brengen, enz. Efficiëntie en toegankelijkheid zijn daarbij sleutelbegrippen. Vervolgens bepalen wij samen een plan van aanpak én een doel, waarbij we alles in het werk stellen om dat doel ook werkelijk te bereiken.

Experten ter zake

Jarne Goossens is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Geert Michiels is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Alexander Roosen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Fréderique Vissers is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Heeft u een vraag of wil u meer informatie over dit vakgebied?