Handelsagentuurovereenkomsten

LAWTREE Advocaten giet de rechten en plichten van u als handelsagent of als principaal in een doordachte handelsagentuurovereenkomst waarin rekening wordt gehouden met alle potentiële risico’s en mogelijke scenario’s.

Gun uzelf gemoedsrust met heldere afspraken rond onder meer het recht op commissie, de berekeningswijze ervan, de beëindiging van de overeenkomst en het eventuele gebruik van een concurrentiebeding.

Experten ter zake

Fréderique Vissers is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Jarne Goossens is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Alexander Roosen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Geert Michiels is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Heeft u een vraag of wil u meer informatie over dit vakgebied?