Sociaal strafrecht

Wanneer het gaat om strafrechtelijke inbreuken neemt u beter geen enkel risico. Het Sociaal Strafwetboek bevat een uitgebreid pakket aan sancties die een grote impact kunnen hebben, gaande van een strafrechtelijke of administratieve geldboete tot zelfs een gevangenisstraf of bedrijfssluiting. 

Anticipeer hierop en schakel ons preventief in om vervolging te vermijden. We maken er een erezaak van snel in te spelen op uw vragen en noden.

Wordt u als bedrijf(sleider) toch gedagvaard voor de strafrechter en wordt u beticht van een sociaalrechtelijk misdrijf zoals bijvoorbeeld zwartwerk en verboden terbeschikkingstelling van werknemers?  Of dreigt u een administratieve geldboete te moeten betalen? Ook dan staan wij aan uw zijde om uw verdediging waar te nemen.

Experten ter zake

Geert Michiels is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Alexander Roosen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Jarne Goossens is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Fréderique Vissers is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Heeft u een vraag of wil u meer informatie over dit vakgebied?