Socialezekerheidsrecht

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

LAWTREE Advocaten staat werkgevers en sociaal verzekerden bij in een conflict met de RSZ.

Wij hebben een zeer ruime ervaring bij de behandeling van klassieke discussiepunten zoals doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen, forfaitaire kostenvergoedingen, zwartwerk, verboden terbeschikkingstelling van (buitenlandse) werknemers, regularisaties in het kader van schijnzelfstandigheid of schijnwerknemers enzovoort. Deze onderwerpen kennen voor ons geen geheimen, zodat wij beslagen op het ijs komen bij procedures voor de arbeidsgerechten.

Wij begeleiden werkgevers eveneens bij verzoeken tot vrijstelling of vermindering van burgerlijke sancties (bijdrageopslagen enz.).

Invaliditeit (RIZIV), werkloosheid (RVA) en zelfstandig statuut (RSVZ)

Bent u werkgever of werkloos en heeft u een discussie met de RVA? Of bent u invalide en bent u betrokken in een geschil met het RIZIV? Ontving u een beslissing van het RSVZ die raken aan uw rechten als zelfstandige? Wij staan u met kennis van zaken bij.

Experten ter zake

Fréderique Vissers is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Geert Michiels is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Alexander Roosen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Jarne Goossens is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Heeft u een vraag of wil u meer informatie over dit vakgebied?