Zelfstandige dienstverleningsovereenkomsten, managementcontracten

Wanneer u als freelancer werkt, via een managementovereenkomst de leiding van een bedrijf op u neemt of wanneer u uw organisatie versterkt met een crisismanager, dan weet u: succes staat of valt met sterke samenwerkingsvoorwaarden.

Daarom gieten wij voor u alle afspraken in contracten die geen ruimte laten voor interpretatie of discussie. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om concrete afspraken te maken inzake te leveren prestaties, vergoeding, niet-concurrentie en geheimhouding.

Heeft de andere partij al voor zo’n ontwerp van overeenkomst gezorgd? Dan kijken wij er kritisch naar en passen we ze aan waar nodig zodat uw belangen gewaarborgd zijn.

Experten ter zake

Fréderique Vissers is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Geert Michiels is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Jarne Goossens is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Alexander Roosen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Heeft u een vraag of wil u meer informatie over dit vakgebied?