Bijstand van vastgoedmakelaars en syndici in tuchtprocedures

Een tuchtonderzoek kan door eender wie op eenvoudige wijze aanhangig gemaakt worden bij het BIV, maar kan er wel toe leiden dat een vastgoedmakelaar of syndicus bij wijze van tuchtsanctie een tijdelijk of definitief beroepsverbod wordt opgelegd. De bijstand van een gespecialiseerde advocaat is dan ook aangewezen.

LAWTREE Advocaten heeft een ruime ervaring in het voeren van tuchtrechtelijke procedures voor het BIV en biedt vastgoedmakelaars en syndici de nodige gespecialiseerde bijstand.

Experten ter zake

Laurence Demesmaeker is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Bouw en vastgoed.

Wouter Thibaut is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement Bouw en vastgoed.

Elke De Cock is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Bouw en vastgoed.

Sebastiaan Moeremans is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Bouw en vastgoed.

Heeft u een vraag of wil u meer informatie over dit vakgebied?