Omgeving en vergunningen

Omgeving en vergunningen

Uw handelszaak flink uitbreiden? Als bouwonderneming sloopwerk of een (ver)bouwproject voor de boeg? Welke vergunning u ook nodig heeft, wij begeleiden u van a tot z – vanaf de opstart van uw dossier bij de gemeente of provincie tot het moment dat u de nodige documenten in handen heeft. Eventuele drempels onderweg, zoals een beroepsprocedure of een vernietigingsprocedure bij de raad voor vergunningsbetwistingen, pakken we efficiënt en snel aan.

LAWTREE Advocaten komt beslagen ten ijs wat elk type omgevingsvergunning betreft:

  • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroeger de stedenbouwkundige vergunning genoemd)
  • omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden (de voormalige verkavelingsvergunningen)
  • omgevingsvergunningen voor exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (de vroegere milieuvergunningen)
  • omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten (de vroegere socio-economische machtiging),
  • omgevingsvergunningen voor het wijzigen van kleine landschapselementen of van vegetatie (de vroegere natuurvergunning)

Aangezien wij voor u de communicatie met de bevoegde vergunningverleners verzorgen, profiteert u mee van de bijzonder goede connecties die LAWTREE Advocaten onderhoudt met de verschillende overheden.

Experten ter zake

Stijn Adriaensens is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement Omgeving en vergunningen.

Liesbeth Peeters is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Omgeving en vergunningen.

Matthew Bonjean is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Omgeving en vergunningen.

Astrid Engelen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Omgeving en vergunningen.

Heeft u een vraag of wil u meer informatie over dit vakgebied?