Intellectuele eigendomsrechten

Hoewel het iets ontastbaars of ongrijpbaars lijkt, is intellectuele eigendom voor uw onderneming van cruciaal belang, zeker in een creatieve sector. Uw ideeën, ontwikkelingen en creaties stuwen uw onderneming vooruit, en daar plukken u en uw klanten uiteraard de vruchten van.

LAWTREE Advocaten waakt mee over uw intellectuele eigenomsrechten en helpt u zo om het hart van uw organisatie te beschermen. LAWTREE Advocaten heeft een grote expertise uitgebouwd in het contracteren, adviseren en desgevallend procederen in zaken die verband houden met:

  • auteursrechten.
  • merkenrechten
  • softwarerechten
  • rechten inzake domeinnamen

Auteursrecht is het recht van de maker (“auteur”) om te beslissen hoe, waar en wanneer het werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Bijvoorbeeld muziek, boek, architect, fotograaf, enz.

Merkenrecht is zijn de alle rechtsregels binnen het intellectuele eigendomsrecht omtrent merken.

Software rechten worden onder bepaalde voorwaarden beschermd door het auteursrecht.

Experten ter zake

Nicolas Wesling is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt de departementen Technologie & design en Commercieel recht.

Cato Gogne is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen Technologie & design en Commercieel recht.

Lotte Geerts is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen Technologie & design en Commercieel recht.

Heeft u een vraag of wil u meer informatie over dit vakgebied?