Als vastgoedmakelaar begeleid je dagelijks klanten bij vastgoedtransacties of verhuuropdrachten. Als syndicus sta je dan weer in voor het beheer van gebouwen in mede-eigendom. Geen makkelijke klussen: je moet veel ballen tegelijk in de lucht houden, en bovendien werk je met mensen die op zoek zijn naar een dak boven hun hoofd of hun eigendom snel kwijt willen. Die situaties zorgen vaak voor stress en frustraties, dus je moet alle vakkennis die je tijdens je opleiding opdeed elke dag opnieuw in de strijd gooien.

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) zorgt daarbij alvast voor een degelijke vorming én een deontologische code (het Reglement van Plichtenleer of kortweg de Plichtenleer) die duidelijk de lijnen uitzet.

Meestal loopt de bemiddeling of het beheer van een leien dakje. Maar soms loopt er natuurlijk toch eens wat fout: een kandidaat-huurder die zich door de vastgoedmakelaar gepasseerd voelt omdat die laatste een andere kandidaat voorrang gaf, of een mede-eigenaar die de syndicus verwijt niet accuraat te hebben gehandeld bij de afwikkeling van een schadegeval. Zulke gevallen kunnen aanleiding geven tot aansprakelijkheidsvorderingen, maar er kan ook klacht worden ingediend bij het BIV, en dat kan finaal leiden tot een tuchtrechtelijke procedure. In dergelijke situaties kan je je als vastgoedmakelaar of syndicus maar best laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

Inbreuken op de Plichtenleer: een overzicht

Bij Lawtree hebben we ondertussen een ruime expertise opgebouwd in de juridische bijstand van vastgoedmakelaars en syndici in tuchtprocedures.

Maar wat zijn nu vaak voorkomende problemen? Tegen welke artikels van de Plichtenleer wordt wel eens gezondigd? Hierbij een paar concrete voorbeelden:

  • ‘De vastgoedmakelaar mag geen gereglementeerde activiteit van vastgoedmakelaar uitoefenen in samenwerking met een persoon die een dergelijke activiteit onwettig uitoefent.’ Zo staat het zwart op wit in artikel 22. Aangezien de illegale uitoefening van het beroep een strafbaar feit is, is het vanzelfsprekend dat een vastgoedmakelaar die samenwerkt met iemand die illegaal het beroep uitoefent vatbaar is voor disciplinaire sancties. ‘Dat weet iedereen toch?’ zou je denken. Niet echt: het BIV behandelt jaarlijks nog talloze dossiers waarin het kon vaststellen dat de organisatie van de vastgoedmakelaar of syndicus in kwestie niet in regel is. Dat kan uiteraard verregaande gevolgen hebben, tot zelfs een stakingsvordering die wordt ingesteld voor de burgerlijke rechtbank.
  • De advertenties van vastgoedmakelaars moeten juiste informatie verschaffen over de panden die ze te koop aanbieden. Vastgoedmakelaars mogen uiteraard de commerciële voordelen benadrukken, maar ze mogen daarbij niet blind voortgaan op de informatie die ze ontvangen van de opdrachtgever, want dat kan leiden tot foutieve informatieverstrekking – met alle gevolgen van dien. Zo was er eens een vastgoedmakelaar die zich terecht voor het BIV moest verantwoorden omdat hij een eengezinswoning ten onrechte te koop stelde als een meergezinswoning. Kan niet, dus.
  • Vastgoedmakelaars moeten hun beroep waardig en integer uitoefenen. Zo mogen ze bijvoorbeeld niet discrimineren op de huurmarkt. Eender wie zich aanmeldt om een woning te bekijken, moet daartoe werkelijk de kans krijgen. Als een vastgoedmakelaar een potentiële huurder of koper weigert vanwege bijvoorbeeld een exotische naam of iemands huidskleur, dan kan die laatste daarvoor – terecht – een klacht indienen bij het BIV. Het is dan aan de vastgoedmakelaar in kwestie om aan te tonen dat hij recht in zijn schoenen staat.

Waarom juridische bijstand?

Uiteraard zijn dit niet de enige obstakels waar je tegenaan kunt lopen: de Plichtenleer telt immers 89 artikels. Als er eenmaal een tuchtprocedure wordt opgestart, kijk je maar beter uit, want de risico’s zijn niet min: je kunt een waarschuwing of berisping krijgen, maar evenzeer een schorsing. In het ergste geval kijk je zelfs aan tegen een schrapping uit het register. Een degelijke juridische ondersteuning is dan ook geen overbodige luxe. Nuttig om weten is daarbij dat je veelal beroep kan doen op je verzekering rechtsbijstand die de advocatenkosten op zich neemt.

Ben je vastgoedmakelaar of syndicus en is er een tuchtprocedure tegen je gestart? Wil je graag overleg plegen aangaande een vervelende situatie die zich in het kader van de vastgoedbemiddeling of het beheer heeft voorgedaan? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag verder.

Experten ter zake

Wouter Thibaut is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement Bouw en vastgoed.

Elke De Cock is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Bouw en vastgoed.

Sebastiaan Moeremans is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Bouw en vastgoed.

Laurence Demesmaeker is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Bouw en vastgoed.

Heeft u een vraag of wil u meer informatie?